Enginyeria i instal·lacions SACE

Enginyeria dedicada al servei industrial

Som una empresa d’enginyeria dedicada al servei industrial, comptem amb una oficina tècnica d’enginyers industrials i electrònics, i amb treballadors especialistes i oficials de 1a en Electricitat, Fon­taneria, Soldadors i Programadors.

DONEM SUPORT A LA INDÚSTRIA EN ELS SEGÜENTS TEMES: 

 • Enginyeria de procés (Lay-Out, P&ID, Plànols d’implantació, Esquemes elèctrics)
 • Enginyeria de projectes d’energies renovables en els sectors solar fotovoltaica i solar tèrmica
 • Enginyeria per classificació ATEX i fiabilització de sistemes de seguretat (SIL).
 • Termografies per manteniment predictiu
 • Instal·lacions elèctriques, hidràuliques i manteniment industrial.
 • Instal·lacions de control i automatització de processos (PLC i Scada o panells de control HMI).
 • Instal·lacions mecàniques (inoxidable, ferro o plàstic).
 • Instal·lacions d’aire comprimit.
 • Instal·lacions de climatització.

El nostre equip humà té expertesa en l’aplicació de normes SIL (Safety Integrity Level), en hardware i software, aplicades seguint les directives europees ATEX (Atmosferes Explosives) tant en atmosferes de gas explosives com en atmosferes amb pols explosiu. Entreguem una Certificació SIL, emesa per un Organisme Notificat.

Treballem per a empreses pimes i participem en projectes d’àmbit internacional en empreses multinacionals (Bosch, Siemens, Alstom, etc.) a diferents països com Itàlia, Algèria, Portugal, etc. dels sectors Farmacèutic, Químic, Automoció, Petro-Químic, Cosmètic, Alimentari i Nuclear.

Tenim també expertesa col·laborant en serveis de termografia.

Els principals beneficis de la Termografia predictiva són:
 • Eviten interrompre els processos productius.
 • Localitzen amb exactitud i antelació els potencials problemes.
 • Disminueixen les actuacions de manteniment i redueixen el temps de reparació.
 • Allarguen la vida dels equips.
 • Permeten un ús més eficient de l’energia.
 • Proporcionen descomptes en la pòlissa de l’assegurança. 

La Termografia es pot aplicar a Electricitat, Energia eòlica, Diagnòstic en l’edificació, Instal·lacions mecàniques, Automoció, Detecció d’humitats, Manteniment predictiu, Electrònica i Components, Control de qualitat de productes, Processos industrials, etc.

El nostre principal valor són els anys d’experiència del nostre equip humà. Entreguem un informe en el qual es detallen els diferents punts analitzats amb la conclusió de l’actuació que s’ha de dur a terme i que s’enumera de menor a major urgència. El client podrà prendre les decisions segons les recomanacions de l’informe.