Manteniment industrial

ESTEM ESPECIALITZATS EN EL MANTENIMENT INDUSTRIAL D’INSTAL·LACIONS I EQUIPS

Oferim serveis tant de Manteniment periòdic preventiu i correctiu de les instal·lacions i equips existents, com de disseny, construcció i legalització de noves instal·lacions i maquinària segons les necessitats del client, cobrint les exigències legals i la reglamentació vigent.

Instal·lació baixa tensió

Instal·lació getió de nata líquida

DISPOSEM D’OFICINA TÈCNICA AMB UN AMPLI EQUIP DE PROFESSIONALS QUALIFICATS

Disposem d’un equip multi disciplinar compost per Enginyers Industrials i tècnics, tots ells professionals qualificats amb els registres i les acreditacions necessàries que garanteixen un servei efectiu i personalitzat.

SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REALITZEM:

 • Instal·lacions de Baixa i Mitja Tensió
 • Instal·lacions ATEX i SIL
 • Instal·lacions Climatització
 • Instal·lacions Fontaneria
 • Instal·lacions Aire Comprimit
 • Instal·lacions Contra Incendis
 • Instal·lacions Energia Solar Tèrmica i Fotovoltaica
 • Instal·lacions d’automatització, complementats amb SCADAs
 • Automatitzacions de maquinària industrial
 • Servei de manteniment predictiu de Termografia Infraroja      

PRINCIPALS REFERÈNCIES . EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS HA TREBALLAT PER:

Acciona MedioAmbiente, Agents Rurals de Catalunya, Alstom Transporte, ARS Pirotecnia, ATLL-Aigües Ter Llobregat, Ausa, Bericap, Bosch Sistemas de Frenado, Capel Cosmetics, Cepex, Cerámica La Corona, Ceys, Collak, Coty Astor, Crit d’Or, Farggi, FTE Maximal, Fundació Privada Vallès Oriental, Grupo Barcelonesa, Ind. Químicas del Vallés, Laboratorios Diafarm, Laboratorios Genesse, Laboratorios Menarini, Lamigraf, Lleal, Mapa Spontex Ibérica, MaterisPaints España, Miquel Rius, Morchem, Prod. alimenticios Gallo, Puig Motoplastic, SaicaNatur, Síndic de Greuges, UnileverFoods España

PROGRAMA DE MANTENIMENT:

 1. Analitzem les instal·lacions i equips per a determinar els punts a mantenir i dictaminar les necessitats de cada pas.
 2. Valorem les actuacions a realitzar i fem una planificació ajustada a les necessitats del client.
 3. Un tècnic qualificat realitza el seguiment periòdic conjuntament amb el client.
 4. La nostra Oficina Tècnica elabora informes detallats de cada una de les actuacions realitzades.

Il·luminació tècnica

Instal·lació cosmètica

OFERIM SERVEIS D’ENGINYERIA PER ALS PROJECTES I LEGALITZACIONS DE:

 • Instal·lacions de Baixa i Alta Tensió
 • Instal·lacions Neumàtiques
 • Instal·lacions Contra Incendis
 • Instal·lacions ATEX i SIL
 • Automatització, Control i Supervisió de Processos Industrials
 • Activitat industrial
 • Consultoria Industrial
 • Auditories Energètiques

SECTORS:

Químic

Farmàcia

Cosmètica

Alimentació

Automoció

Energia

Transport

Telecomunicacions

Ferroviari

Medi ambient

Energies renovables

Sanitat

Hostaleria

Grans Superfícies

Etc.