Energia solar tèrmica i fotovoltaica

Estudis de viabilitat i eficiència energètica

L’EXPERIÈNCIA DE SER PIONERS

El nostre equip humà compta amb més de 12 anys d’experiència al sector de les energies renovables i de la eficiència energètica, amb alta especialització en energia solar tèrmica i fotovoltaica.

La nostra activitat es centra en l’assessorament, disseny, instal·lació i manteniment de les instal·lacions seguint les necessitats dels nostres clients.

Oferim serveis tant de manteniment periòdic preventiu i correctiu de les instal·lacions i equips existents, com de disseny, construcció i legalització de les noves instal·lacions i maquinària segons les necessitats del client, cobrint les exigències legals i la reglamentació vigent.

Terra radiant

Instal·lació plaques solars tèrmiques

ALT NIVELL D’ESPECIALITZACIÓ DEL NOSTRE EQUIP PROFESSIONAL ENS PERMET OFERIR ALS NOSTRES CLIENTS UN SERVEI EXCEPCIONAL EN TOT TIPUS DE PROJECTES.

Disposem d’una oficina tècnica amb un equip de professionals qualificats, compost per enginyers industrials i tècnics amb els registres i acreditacions necessàries per a garantir un servei efectiu i personalitzat.

Tramitem i realitzem projectes per a legalitzar la instal·lació i inscripcions al registre d’empresa de producció en règim especial.

Un tècnic qualificat realitza el seguiment periòdic treballant conjuntament amb el client.

Instal·lació mixta tèrmica-fotovoltaica

PRINCIPALS REFERÈNCIES . EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS HA TREBALLAT PER:

Acciona Medi Ambient, Agents Rurals de Catalunya, Alstom Transporte, ARS Pirotecnia, ATLL-Aigües Ter Llobregat, Ausa, Bericap, Bosch Sistemas de Frenado, Capel Cosmetics, Cepex, Cerámica La Corona, Ceys, Collak, Coty Astor, Crit d’Or, Farggi, FTE Maximal, Fundació Privada Vallès Oriental, Grupo Barcelonesa, Ind. Químicas del Vallés, Laboratorios Diafarm, Laboratorios Genesse, Laboratorios Menarini, Lamigraf, Lleal, Mapa Spontex Ibérica, MaterisPaints España, Miquel Rius, Morchem, Prod. alimenticios Gallo, Puig Motoplastic, SaicaNatur, Síndic de Greuges, UnileverFoods España

Estudis de viabilitat i eficiència energètica d’instal·lacions actives

OFERIM SERVEIS D’ENGINYERIA PER ELS PROJECTES I LEGALITZACIONS DE:

 • Instal·lacions de Baixa i Alta Tensió
 • Instal·lacions Neumàtiques
 • Instal·lacions Contra Incendis
 • Automatització, Control i Supervisió de Processos Industrials
 • Activitat industrial
 • Consultoria Industrial
 • Auditories Energètiques

REALITZEM EL MANTENIMENT I MILLORA DE QUALSEVOL INSTAL·LACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES

 • Instal·lacions de Baixa Tensió
 • Instal·lacions de Fontaneria
 • Instal·lacions de Gas
 • Instal·lacions de Climatització
 • Termografies 

Instal·lació solar en coberta industrial

 

SECTORS:

Domèstic

Públic

Hosteleria

Industria

Sanitat

Grans instal·lacions

Promocions immobiliàries

Etc.