Sistema inertització SIL2

L’equip humà de SACE ha desenvolupat un sistema d’inertització per a dipòsits i reactors amb certificat SIL2. El seu objectiu és reduir la classificació ATEX a l’interior d’un equipament classificat com a zona 0/20 ATEX per a passar a ser una zona 1/21.

L’inertització és una tècnica utilitzada com a mesura de prevenció contra explosions. Es tracta de desplaçar l’oxigen d’una atmosfera tancada mitjançant l’alimentació d’un gas inert fins a obtenir una concentració mínima d’oxigen, suficient per a evitar una explosió.

Existeixen diferent tècniques d’inertització segons els requisits, geometries i serveis sota els que es dissenya el sistema. Fagom dissenya el sistema òptim per a cada aplicació, fiabilitzant-lo SIL2 (Safety Integrity Level) per a obtenir una gestió segura del sistema.

Beneficis:

  • Major seguretat per als treballadors i l’equipament
  • Estalvi econòmic en la posta en conformitat segons Directiva Atex 99/92/CE i 2014/34/EU
  • Sistema de control i verificació per a una correcta inertització de maner continua.

ELS NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS HA TREBALLAT EN SECTORS:

Cosmètic

Farmacèutic

Tints, pintures o resines

Químic

Petroquímic

Agroalimentari