IOT- SACE Indústria 4.0

INTERCONNECTIVITAT, PER AL CONTROL I OPTIMITZACIÓ DE LES SEVES INSTAL·LACIONS

Serveis per a la indústria 4.0

  • IOT Internet de les coses: máquines i dispositius connectats a internet
  • MES Manufacturing Execution System: connesió de xarxes ERP amb la xarxa industrial. Fluxe bidireccional de dades
  • Comunicacions 4G i serveis de geolocalització amb actius remots
  • Serveis de telegestió d’automatització mitjançant VPN industrial

Avantatges

  • Més i millor informació: control i/o traçabilitat sobre el procés productiu
  • Parametrització de l’automatització: ajustaments comandats a partir del propi demanat/ERP
  • Gestió a distància de les incidències de la planta
  • Interconnexió de processos geoespaciats en temps real
  • Generació d’alarmes de servei en processos semi o totalment desassistits
  • Accés als processos de fabricació en qualsevol moment i/o localització amb una simple connexió internet