Instal·lacions en zones ATEX i aplicació de Safety Integrity Level

POSTA EN CONFORMITAT D’INSTAL·LACIONS SEGONS DIRECTIVA ATEX

SACE és una empresa amb un equip humà amb àmplia experiència en l’adequació d’Equips i Instal·lacions a les Directives Europees Atex.

Posem a la seva disposició un ampli equip tècnic que l’ajudarà a realitzar la posta en conformitat de les seves instal·lacions, tenint en compte les Directives 99/92/ce i Directiva ATEX 2014/34/EU, que tenen com a objectiu la protecció de Seguretat i Salut dels treballadors i equipaments anul·lant o minimitzant al màxim el risc d’explosió.

Els nostres operaris disposen de formació específica per realitzar treballs en zones ATEX.

 

ALT NIVELL D’ESPECIALITZACIÓ 

L’equip humà (enginyers, electricistes i soldadors) que realitza els treballs en zones ATEX disposen de formació específica de les Directives ATEX 2014/34/EU i 99/92/CE amb capacitat de treballar amb seguretat en zona classificada ATEX.

 • Amplis coneixements i protocol específic per desclassificar una zona ATEX i poder soldar, foradar o tallar amb seguretat.
 • Amplis coneixements sobre el marcatge ATEX dels equipament i la instrumentació a instal·lar segons zona ATEX, així com de les diferents tecnologies aplicables.
 • Disposem de roba i eines específiques per a treballar en zona classificada ATEX amb seguretat.

ELS NOSTRES SERVEIS

 • Documentació de protecció contra explosions.
 • Redacció del document que descriu les actuacions necessàries per al compliment de les fitxes que classifiquen risc d’explosió.
 • Adaptació de la instal·lació existent per treballar a les directives 99/92/CE i 2014/34/EU.
 • Anàlisi i avaluació dels riscos de les màquines existents sense marcatge ATEX que puguin generar riscos a la instal·lació.
 • Avaluació dels elements de control, reducció o supressió de l’explosió (apaga-flames, discos de ruptura, etc.)
 • Aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), Reial Decret 842/2002, instrucció ITC-BT-29 (Referent a locals amb risc d’incendi o explosió).
 • Inspeccions Reglamentàries de Baixa Tensió.
 • Aplicació de Normes SIL (Safety Integrity Level) per a fiabilitzar sistemes de detecció i actuació IEC – 61508 i IEC – 61511.
 • Determinació d’índexs d’explosivitat.
 • Mesurament de cabals de ventilació, camp electromagnètic, etc.
 • Informes a partir d’estudis termogràfics.
 • Formació ATEX per a empreses.

PRINCIPALS REFERÈNCIES . EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS HA TREBALLAT PER:

Genesse / Grupo ACMarca Ceys / Grupo AC-Marca, MaterisPaints España Laboratorios Menarini, Alvisa, Collak, Barnastock, Pierre Fabre, Ecología Química, Siemens, Coty Astor, Morchem, Etc.